پاگشای هواداران پرسپولیس با برد
سپاهان صدر را پس گرفت

هفته ششم لیگ برتر با صدرنشینی سپاهان ، پیروزی پرسپولیس ، توقف استقلال و ادامه قعرنشینی پدیده به پایان رسید.