پزشکانی که زیر تعهدشان می‌زنند

پزشکانی که زیر تعهدشان می‌زنند

یحیی ابراهیمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به فارس گفت: برخی پزشکان با سهمیه مناطق محروم تخصص قبول می‌شوند و تخصص می‌گیرند اما دو سال هم در مناطق محروم خدمت نمی‌کنند. از پزشک تعهد می‌گیرند باید چند سال در منطقه محروم خدمت کند اما عملاً این تعهد انجام نمی‌شود.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه