۵۰ درصد از شبکه انتقال آب در مرز فرسودگی

هشدار

۵۰ درصد از شبکه انتقال آب در مرز فرسودگی

 مدیرعامل شرکت آب ‌و فاضلاب خراسان رضوی گفت: نوسازی هر کیلومتر شبکه انتقال آب به طور متوسط به ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز دارد که عددی معادل 7هزار و 500میلیارد تومان می‌شود که اعتبارات دولتی پاسخگوی این نیاز نیست.
به گزارش ایسنا، وی با اشاره به اینکه وقتی قیمت تمام شده آب سه برابر تعرفه است نوسازی تأسیسات صورت نخواهد گرفت، تصریح کرد: طول شبکه خط انتقال آب در خراسان رضوی حدود ۳۰هزار کیلومتر است که ۵۰درصد این خطوط یعنی معادل ۱۵هزار کیلومتر عمری بالای ۲۵ سال داشته و در مرز فرسودگی قرار دارد. نوسازی هر کیلومتر شبکه انتقال آب به طور متوسط به ‌۵۰۰‌میلیون تومان اعتبار نیاز دارد که عددی معادل 7هزار و 500میلیارد تومان می‌شود که اعتبارات دولتی پاسخگوی این نیاز نیست. در حال حاضر متوسط قیمت یک مترمکعب آب ۸۰۰ تومان و برای روستاییان ۴۰۰ تومان است و این در حالی است که قیمت یک آب معدنی نیم‌لیتری 4هزار تومان است. 

برچسب ها :
ارسال دیدگاه