کارت واکسن برای امتحانات حضوری الزامی نیست

معاون وزیر علوم خبر داد

کارت واکسن برای امتحانات حضوری الزامی نیست

علی خاکی صدیق، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم با توجه به سویه امیکرون در حال حاضر در اختیار خود دانشگاه‌هاست که در شهرهای مختلف شرایط خود را بسنجند.
وی در عین حال افزود: باید تا آغاز امتحانات صبر کرد اگر شرایط به همین روال باشد ما هر دو نوع امتحانات حضوری و مجازی را خواهیم داشت.
معاون آموزشی وزارت عتف درباره اینکه دانشگاه‌هایی که امتحانات را به صورت حضوری برگزار می‌کنند حتماً باید دانشجویان دارای کارت واکسن باشند نیز گفت: ستاد کرونا داشتن کارت واکسیناسیون را برای حضور در دانشگاه اجباری نکرده است؛ همان پی سی آر منفی هم داشته باشند کفایت می‌کند.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه