اکسیژن‌رسانی به بیماران به‌جای زندان

حکم جایگزینی که در شعبه 146 دادگاه کیفری مشهد صادر شد

اکسیژن‌رسانی به بیماران به‌جای زندان

عقیل رحمانی

سه نفر که حین انجام وظیفه مأموران ستاد مبارزه با موادمخدر خراسان رضوی در مقابل انتقال یک متهم مانع ایجاد و از دستور پلیس تمرد کرده بودند به جای چهار ماه حبس، به تأمین اکسیژن برای بیماران کرونایی محکوم شدند.

متهمان از دستور پلیس تمرد کردند
این پرونده پس از صدور کیفرخواست علیه متهمانی که حین دستگیری یک متهم توسط مأموران پلیس، مانع انتقال او به مقر پلیس مبارزه با مواد مخدر استان شده بودند، به شعبه 146 دادگاه کیفری دو مشهد ارجاع داده شد و توسط قاضی مجید شرقی‌شهری مورد رسیدگی قرار گرفت. در محتویات پرونده اشاره شده بود: حسب گزارش مرجع انتظامی و شکایت مأمور پلیس علیه متهمان پرونده 1- محمد‌اسماعیل.ب 2- رضا.س 3- رضا.م دایر بر تمرد آن‌ها نسبت به دستور مأموران ستاد مبارزه با موادمخدر در حین انجام وظیفه، پرونده در دادسرا مورد تحقیقات مقدماتی قرار گرفته و مأموران پلیس در گزارشی اظهار کرده‌اند که فردی را به اتهام اشتهار به اعتیاد به موادمخدر دستگیر و در حال انتقال او به ستاد مبارزه با مواد مخدر استان بودیم که متهمان پرونده مانع شده و در ادامه شروع به فحاشی نیز کردند.
از این رو در دادسرا پس از انجام تحقیقات مقدماتی، پرونده مذکور با صدور قرار جلب به دادرسی و صدور کیفرخواست به دادگستری ارسال شد که متهمان پرونده در وقت تعیین شده در شعبه حاضر و دفاعیات آن‌ها اخذ و تمامی جوانب موضوع مورد بررسی قرار گرفت.

540 ساعت تهیه کپسول اکسیژن

در ادامه رأی محکومیت متهمان که بیشتر جنبه تربیتی و اخلاقی داشت توسط قاضی شعبه صادر شد که قسمت‌های از آن آمده است: در خصوص اتهام متهمان پرونده 1- «محمد. ب» 40 ساله، فاقد سابقه مؤثر کیفری، 2- «رضا. س» 31ساله، فاقد سابقه مؤثر کیفری3- «رضا. م» 30 ساله، فاقد سابقه مؤثر کیفری، دایر بر تمرد نسبت به مأموران در حین انجام وظیفه موضوع گزارش مرجع انتظامی و شکایت شاکی خصوصی پرونده، دادگاه در خصوص اتهام تمرد نسبت به مأموران توسط متهمان ردیف اول الی سوم نظر به گزارش اولیه مأموران، صورتجلسه تنظیمی در این خصوص، اظهارات متهمان در دادسرا که حکایت از درگیری و مقاومت نسبت به مأموران را داشته است همچنین کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مقدس، دفاعیات بلامؤثر متهمان پرونده در جلسه دادرسی و سایر محتویات پرونده درنهایت دادگاه بزه انتسابی به این افراد را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به بند3 ماده607 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات و... همچنین از حیث نتایج زیانبار عمل مرتکبان نسبت به مأموران و جامعه و ماده72 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 و با عنایت به شیوع بیماری کرونا و گسترش این ویروس منحوس در جامعه و نیاز مبرم بیماران مبتلا به اکسیژن و خستگی کادر درمان و زیرمجموعه آن‌ها، در خصوص مقابله با این بیماری با توجه به حجم مبتلایان آن در جامعه، متهمان پرونده با توجه به رضایتشان به 540ساعت بدل از چهار ماه حبس تعزیری به خدمات‌رسانی در خصوص امور مربوط به تهیه اکسیژن بیماران و... زیر نظر اداره صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با نظارت واحد اجرای احکام کیفری محکوم می‌کند.
همچنین اعلام می‌دارد در صورت تخلف متهمان موصوف از انجام مفاد حکم، بار نخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد اشاره افزوده می‌گردد و در صورت تکرار، مجازات حبس اجرا می‌شود. رأی صادره حضوری است و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان خراسان رضوی است.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه