44 هزار چاه غیرمجاز در تهران

44 هزار چاه غیرمجاز در تهران

علی بیت‌اللهی؛ رئیس بخش زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه و شهرسازی به تسنیم گفت: وزارت نیرو باید هرچه سریع‌تر برای مسدود و پر کردن چاه‌های غیرمجاز اقدام کند؛ صرفاً در تهران حدود 44هزار چاه غیرمجاز داریم! همچنین برای چاه‌های مجاز نیز باید سقف بهره‌برداری تعیین شود.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه