پایان جنجال‌ها درباره سربازی یزدانی

پایان جنجال‌ها درباره سربازی یزدانی

با توجه به شکایت باشگاه آلومینیوم اراک از باشگاه استقلال مبنی بر استفاده از بازیکن غیرمجاز به نام سیاوش یزدانی در بازی دو تیم با این ادعا که نامبرده مشمول خدمت مقدس سربازی است، پس از بررسی‌ها تاریخ اعزام بازیکن به خدمت وظیفه عمومی 1400/12/01 اعلام شد که در نتیجه حکم برائت بازیکن و باشگاه استقلال صادر می‌شود.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه