هیچ مدرسه‌ای نمی‌تواند کمک‌های مردمی را اجباری کند

مدیرکل انجمن اولیا و مربیان:

هیچ مدرسه‌ای نمی‌تواند کمک‌های مردمی را اجباری کند

مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش گفت: مشارکت مالی خانواده‌ها در مدارس، داوطلبانه است و از نظر قانونی هیچ مدرسه‌ای نمی‌تواند کمک‌های مردمی را اجباری کند.
نورعلی عباسپور به ایرنا توضیح داد: خانواده‌ها در صورت بروز تخلف در این موضوع توسط مدارس می‌توانند به انجمن اولیا و مربیان یا ستاد ارزیابی و شکایات آموزش و پرورش مراجعه کنند و پیگیر بررسی این تخلف شوند.
وی ادامه داد: بخش مهمی از پشتیبانی و اقدامات بازگشایی مدارس از طریق انجمن اولیا و مربیان انجام می‌شود، انجمن رابط میان مدرسه و خانواده است. بنابراین مشارکت خانواده‌ها در مدرسه از طریق این انجمن محقق می‌شود.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه