«برجام» قادر به حل مشکلات ساختاری نیست

«برجام» قادر به حل مشکلات ساختاری نیست

پدرام سلطانی در پاسخ به این پرسش که «با فرض احیای برجام، آیا این توافق می‌تواند در اصلاح ساختارهای داخلی اقتصاد ایران هم یاریگر باشد؟» می‌گوید: با فرض توافق، مشکلات ساختاری کماکان گریبان‌گیر اقتصاد ماست. 
آنچه سربار مشکلات اقتصادی و بحران‌های اقتصادی شده، قطع ارتباطمان با جامعه جهانی، عدم فروش نفت و نبود امکان وصول درآمدهای ارزی دولت است. 
توافق البته می‌تواند شرایط را اندکی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی مساعدتر کند، اما قادر به حل این مشکلات ساختاری نیست. باید دید دولت تا چه حد در میان گروه‌های متخلف سرمایه اجتماعی دارد و تا چه میزان می‌تواند مطالبات گروه‌های مختلف را پاسخ دهد تا امکان اصلاحات ساختاری را که سخت به نظر می‌رسد، داشته باشد. 
در کنار این موارد باید توجه داشت متأسفانه بدنه بروکراسی کشور بسیار نحیف و تُنُک شده و لازم است زمان بگذرد تا معلوم شود انتصاباتی که در دولت انجام‌شده و در مواردی ازنظر تجربه، سابقه و تخصص به‌ آن‌ها انتقاد است، اهل اصلاحات ساختاری هستند یا نه؟!

برچسب ها :
ارسال دیدگاه