صدور مجوز ترانزیت گازوئیل به افغانستان از ایران

صدور مجوز ترانزیت گازوئیل به افغانستان از ایران

مجوز ترانزیت گازوئیل به افغانستان از قلمرو ایران به مدت سه ماه صادر شد. حسین کاظمی‌قمی نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور افغانستان با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود نوشت: در راستای تأمین نیازهای مردم افغانستان در فصل زمستان و با توجه به درخواست مقامات آن کشور از ایران، مجوز ترانزیت گازوئیل به این کشور از قلمرو ایران به مدت سه ماه صادر شد.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه