کاهش نرخ بیکاری جوانان در خراسان جنوبی

کاهش نرخ بیکاری جوانان در خراسان جنوبی

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی گفت: بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان ۱۵تا۲۴ سال استان نشان می‌دهد این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال گذشته4/9درصد کاهش پیدا کرده است.
جواد لطفی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بررسی نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) جمعیت ۱۵ساله و بیشتر نشان می‌دهد ۴۱درصد جمعیت در سن کار(۱۵ساله و بیشتر)، از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند.
وی افزود: همچنین نتایج نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی در بین مردان نسبت به زنان و در نقاط روستایی نسبت به نقاط شهری بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی خراسان جنوبی نشان می‌دهد این شاخص، نسبت به فصل مشابه سال گذشته(پاییز۱۳۹۹)، 1/7درصد کاهش داشته است.
لطفی بیان کرد: بررسی نسبت اشتغال جمعیت ۱۵ساله و بیشتر بیانگر آن است که 38/1درصد از جمعیت در سن کار (۱۵ساله و بیشتر) شاغل بوده‌اند؛ این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه