printlogo


رژیم دغل‌کار!

انتشار خبر مصاحبه وزیرخارجه عراق با یک رسانه صهیونیست روز گذشته سر و صدای زیادی به پا کرد؛ موضوعی که در مراحل بعد با مشخص شدن ابعاد آن ،چهره رژیم دغل‌کار صهیونیست را بار دیگر برملا ساخت. روز گذشته یک منبع آگاه عراق اعلام کرد: «مصاحبه‌ای که از شبکه اسرائیلی آی۲۴ با وزیر خارجه عراق پخش شد، با این شبکه انجام نشده بود بلکه خبرنگارانی که با فؤاد حسین مصاحبه کردند، خودشان را خبرنگار شبکه فرانس۲۴ فرانسه معرفی نمودند ولی بعداً مشخص شد در یک شبکه اسرائیلی کار می‌کنند!» وی تصریح کرد: موضع عراق در قبال عادی‌سازی روشن بوده و مبتنی بر رد این مسئله است.