سنگ‌تمام شهید سلیمانی برای امنیت جهان اسلام

امام جمعه اهل سنت درمیان عنوان کرد

سنگ‌تمام شهید سلیمانی برای امنیت جهان اسلام

امام جمعه اهل سنت درمیان با اشاره به سنگ‌تمام گذاشتن شهید سلیمانی برای امنیت جهان اسلام گفت: نگاه سردار تقریبی و وحدت‌آفرین بود.
مولوی احمد عبدالهی در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: سردار شهید سلیمانی عمر خود را در راه امنیت جوامع اسلامی و مقابله با زورگویان بین‌المللی گذاشت.
امام جمعه اهل سنت درمیان بیان ‌کرد: هرکجا نهضت مقاومتی شکل گرفت چه در افغانستان، عراق، لبنان و… شهید سلیمانی در راستای حمایت از جوانان جبهه مقاومت قدم برمی‌داشت و در نهایت در همین مسیر به شهادت رسید.
مولوی عبدالهی با بیان اینکه به اعتقاد من شهید سلیمانی در راستای دفاع از ملت‌های مسلمان و امنیت آنان سنگ‌تمام گذاشت، ادامه ‌داد: نگاه ایشان فراتر از مرزهای ایران بود و امنیت همه مسلمانان و کشورهای اسلامی برای او اهمیت داشت. ایشان بر این نکته اصرار داشت که مسلمانان با وحدت و همدلی باید در برابر قلدران جهانی و بین‌المللی از خود مقاومت نشان دهند و تسلیم نشوند.
امام جمعه اهل سنت درمیان در زمینه چرایی تصمیم آمریکایی‌ها مبنی بر به شهادت رساندن سردار سلیمانی گفت: بی‌شک کسانی که موجب بیداری و آگاهی ملت‌ها و مردم می‌شوند و آنان را نسبت به آینده‌شان امیدوار می‌کنند، منافع استکبار و آمریکا را در خطر قرار می‌دهند.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه