ورود ادبی به یک آسیب اجتماعی
گفت‌وگو با وجیهه سامانی، گردآورنده مجموعه داستان «می‌خواهم بمانم» با موضوع «نه به سقط جنین عمدی»

ظیفه ادبیات در قبال آسیب‌های اجتماعیوجیهه سامانی در ابتدا از جشنواره‌ای با موضوع « نه به سقط جنین عمدی» صحبت می‌کند ؛ جشنواره‌ای داستانی که به یک آسیب اجتماعی پرداخته و در حقیقت علت انتشار همین کتاب هم همان جشنواره بوده است. سامانی می‌گوید: با اینکه ما در کشوری اسلامی و شیعی زندگی می‌کنیم اما آمار بالای سقط جنین نشان می‌دهد این آسیب اجتماعی از سوی خانواده‌ها، عادی‌انگاری شده است. آمار سقط جنین آن قدر بالاست که با تعداد کشته‌های سقوط چند هواپیما برابری می‌کند. این آمار تکان‌دهنده متولیان را بر آن داشت تا برای نشان دادن قبح این آسیب اجتماعی اقدامی فرهنگی انجام دهند.

ورود ادبی به یک آسیب اجتماعی
گفت‌وگو با وجیهه سامانی، گردآورنده مجموعه داستان «می‌خواهم بمانم» با موضوع «نه به سقط جنین عمدی»

وظیفه ادبیات در قبال آسیب‌های اجتماعیوجیهه سامانی در ابتدا از جشنواره‌ای با موضوع « نه به سقط جنین عمدی» صحبت می‌کند ؛ جشنواره‌ای داستانی که به یک آسیب اجتماعی پرداخته و در حقیقت علت انتشار همین کتاب هم همان جشنواره بوده است. سامانی می‌گوید: با اینکه ما در کشوری اسلامی و شیعی زندگی می‌کنیم اما آمار بالای سقط جنین نشان می‌دهد این آسیب اجتماعی از سوی خانواده‌ها، عادی‌انگاری شده است. آمار سقط جنین آن قدر بالاست که با تعداد کشته‌های سقوط چند هواپیما برابری می‌کند. این آمار تکان‌دهنده متولیان را بر آن داشت تا برای نشان دادن قبح این آسیب اجتماعی اقدامی فرهنگی انجام دهند.

جسارت تلویزیون در پخش یک مستند جنایی
گفت‌وگو با میکائیل دیانی، کارگردان فیلم «بیجه»

چرا سراغ سوژه محمد بیجه و فاجعه پاکدشت رفتید؟خاستگاه مستندسازی من حوزه اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی است.