مذاکره واقعی
نخستین دور گفت‌وگوهای برجامی در دولت سیزدهم با رویکرد لغو مؤثر و قابل راستی آزمایی تحریم‌ها آغاز شد

هفتمین دور مذاکرات وین که نخستین دور این مذاکرات در دولت سیزدهم است، از دیروز با هدف رفع تحریم‌های ظالمانه به ریاست مشترک باقری کنی رئیس هیئت مذاکره‌کننده ایران و انریکه مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در محل هتل کوبورگ آغاز شد.