اموال دولتی شفاف و مولد می‌شوند
تشریح تصمیم‌های ستاد هماهنگی اقتصادی دولت

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه پنج مانع مولدسازی اموال دولت و سه راهکار رفع آن‌ها شناسایی شد، گفت: