ز کودکی خادم این تبار محترمم...
خدمت در آستان قدس رضوی سن و سال نمی‌شناسد 400 نوجوان خادمیار در قامت مکبر حرم مطهر

صحن مطهر پیامبر اعظم(ص)، سمت چپ ایوان باب‌الهادی(ع)، پاتوق پسربچه‌های قد و نیم قدی است که با نشاط و سرزندگی جمع می‌شوند تا با شنیدن صدای اذان، مکبّر نمازهای جماعت حرم امام رضا(ع) شوند.