لابی سردفتران دست بردار نیست
بالا گرفتن دوباره جنجال برگ سبز خودرو

چند هفته‌ای بود که مردم از شر دعوای برگ سبز و سند محضری خلاص شده بودند و حتی نیروی انتظامی هم عبارت «سند رسمی نقل و انتقال خودرو» را به بالای برگ سبز اضافه کرده بود، اما یک خبرسازی جدید توسط لابی‌های فعال حامی حقوق سردفتران در مجلس دوباره روی اعصاب مردم رفت؛