محدودیت‌های حقوقی در نصب دوربین مداربسته
یادداشت

به دلیل ویژگی‌هایی که استفاده از دوربین‌های مداربسته برای ثبت دقیق وقایع و همچنین ایجاد نوعی امنیت روانی دارد، استفاده از این تجهیزات در حال تبدیل شدن به روشی عمومی برای ایجاد امنیت است.