روایت مجاهدت یک مادر آتش به اختیار
از تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب«تنها گریه کن»رونمایی شد

خانم اسلامی،‌ سوژه کتاب «تنها گریه نکن» را چطور پیدا کردید؟من خانم منتظری را نمی‌شناختم و در واقع ایشان به من معرفی شدند. اطلاعاتی از شخصیت و فعالیت‌هایی که ایشان داشتند را به من دادند و من از همان اطلاعات فهمیدم که این پرونده با دیگر پرونده‌ها فرق می‌کند، این پروژه کار سنگینی است و شکل پرداخت به آن خیلی مهم است.

ارقام درشت بودجه زیر ذره‌بین
دولت لایحه دخل و خرج 3/6 هزار هزار میلیارد تومانی سال 1401 را به مجلس تقدیم کرد

لایحه بودجه سال 1401 به‌ عنوان نخستین سند مالی یک‌ ساله در دولت برای چکش‌کاری تقدیم مجلس شد. مروری بر این سند 67صفحه‌ای که بر مبنای شفافیت، عدالت و اصلاح ساختار بودجه تدوین ‌شده، نشان می‌دهد دخل ‌و خرج دولت در سال آینده چگونه تراز شده است.لایحه بودجه سال 1401 از نظر منابع و مصارف 3هزار و 631 هزار میلیارد تومان بوده که سهم منابع عمومی یک هزار و 372 هزار میلیارد تومان، درآمد اختصاصی دستگاه‌ها 133 هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی 2هزار و 231 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

تقریظ‌های رهبر ی دعوت عملی به کتاب‌خوانی است
محسن پرویز ازتأثیر اقدام‌های راهبردی در مسئله کتاب می‌گوید

کاهش شمارگان کتاب برای اقتصاد فرهنگ نگران‌کننده استپرویز در نشست تخصصی با موضوع «تبیین و تأثیر اقدامات راهبردی رهبر انقلاب در مسئله کتاب و کتاب‌خوانی» که از سوی انتشارات آستان قدس رضوی در فروشگاه مرکزی به‌نشر مشهد برگزار شد اظهار کرد: