خداحافظی با رؤسای سه گانه عراق
ادعای یک منبع خبری درباره توافق احزاب شیعه و مقتدی صدر

پس از آنکه کمیته هماهنگی احزاب شیعه عراقی نتایج نهایی انتخابات پر حاشیه پارلمانی این کشور را نپذیرفتند، یک منبع آگاه خبر داد اعضای این کمیته با رهبر جریان صدر دیدار و بر کنار گذاشتن رؤسای سه گانه فعلی عراق تأکید کردند. به گزارش فارس، روز گذشته احزاب شیعه عراقی در منزل هادی العامری با مقتدی صدر جلسه‌ای مشترک برگزار کردند. این منبع آگاه به پایگاه خبری بغداد الیوم گفت در جریان این دیدار توافق شده است رؤسای سه گانه عراق شامل نخست وزیر، رئیس جمهور و رئیس پارلمان این کشور از منصب خود کنار بروند و برای یک دوره دیگر تکرار نشوند. انتخابات عراق در ماه اکتبر برگزار شد. کمیته هماهنگی شیعیان عراق پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات، تأکید کرد بر اساس ادله‌ای که دارد، نتایج را قبول ندارد و معتقد است نتیجه انتخابات دستکاری شده است.

خداحافظی با رؤسای سه گانه عراق
ادعای یک منبع خبری درباره توافق احزاب شیعه و مقتدی صدر

پس از آنکه کمیته هماهنگی احزاب شیعه عراقی نتایج نهایی انتخابات پر حاشیه پارلمانی این کشور را نپذیرفتند، یک منبع آگاه خبر داد اعضای این کمیته با رهبر جریان صدر دیدار و بر کنار گذاشتن رؤسای سه گانه فعلی عراق تأکید کردند. به گزارش فارس، روز گذشته احزاب شیعه عراقی در منزل هادی العامری با مقتدی صدر جلسه‌ای مشترک برگزار کردند. این منبع آگاه به پایگاه خبری بغداد الیوم گفت در جریان این دیدار توافق شده است رؤسای سه گانه عراق شامل نخست وزیر، رئیس جمهور و رئیس پارلمان این کشور از منصب خود کنار بروند و برای یک دوره دیگر تکرار نشوند. انتخابات عراق در ماه اکتبر برگزار شد. کمیته هماهنگی شیعیان عراق پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات، تأکید کرد بر اساس ادله‌ای که دارد، نتایج را قبول ندارد و معتقد است نتیجه انتخابات دستکاری شده است.

معمای تو در توی انتخابات عراق
آرای 10 هزار حوزه باطل شد!

کمیساریای انتخابات عراق روز گذشته خبر داد 6 مورد از شکایت‌ها به نتایج انتخابات پذیرفته شد که در پی آن، آرای مربوط به حوزه‌های انتخاباتی مورد اعتراض، ابطال شد.

مداخله آمریکا قابل تحمل نیست
داوطلبی 42 هزار رزمنده برای جنگ با اشغالگران عراق در یک روز

معمای تو در توی انتخابات عراق
آرای 10 هزار حوزه باطل شد!

کمیساریای انتخابات عراق روز گذشته خبر داد 6 مورد از شکایت‌ها به نتایج انتخابات پذیرفته شد که در پی آن، آرای مربوط به حوزه‌های انتخاباتی مورد اعتراض، ابطال شد.