رشد فارابی‌ها و ابن‌سیناهای امروز فراهم کرد
سورنا ستاری: باید محیطی برای

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: در نشست تخصصی مبنا که عصر دیروز با موضوع «تبیین تأثیر تدابیر و سیاست های راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیشرفت علم و فناوری» برگزار شد، گفت: رهبر معظم انقلاب از سال های گذشته برای فناوری در حوزه های مختلف اهمیت ویژه ای قائل بودند.

هوش مصنوعی پیشران اقتصاد مجازی
کشور عزیزمان نباید از تحولات شتابان اقتصاد فناوری باز بماند؟

تحولات شتابان دنیای فناوری و مواجه ‌شدن کشورها با انقلاب صنعتی چهارم موجب شده این موضوع نه ‌تنها بر ابعاد ارتباطی و اجتماعی انسان‌ها اثر بگذارد،