فوتبال علیه استکبار
برای سالگرد درگذشت مارادونا که با آن همه حاشیه و شایعه در برابر آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی طرف مظلومان را گرفت

خواب ابدی در غروبی پاییزی. با آن همه ابهام و رازآلودگی. با یک سال سؤال بی جواب. با موجی از تأثر جهانی و مردمی تنها کار تو بود و بس .سکوت. بهت. حیرت .سؤال. اندوه. تأسف. شایعه هم کار ما بود و بس. باور نمی‌کردیم.