جسارت تلویزیون در پخش یک مستند جنایی
گفت‌وگو با میکائیل دیانی، کارگردان فیلم «بیجه»

چرا سراغ سوژه محمد بیجه و فاجعه پاکدشت رفتید؟خاستگاه مستندسازی من حوزه اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی است.

جسارت تلویزیون در پخش یک مستند جنایی
گفت‌وگو با میکائیل دیانی، کارگردان فیلم «بیجه»

چرا سراغ سوژه محمد بیجه و فاجعه پاکدشت رفتید؟خاستگاه مستندسازی من حوزه اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی است.