کاربراتور‌های آلاینده مشغول کارند!
سرعت کند طرح برقی کردن با 175 دستگاه در شهری با 400 هزار موتور سیکلت

تهیه سیاهه آلایندگی‌ها و سرچشمه‌های آن‌ها یکی از اقداماتی است که برای مهار آلودگی‌ها در این سال‌ها انجام شده اما اجرایی کردن آن و نتیجه‌ای که می‌بایست از آن عاید هوای مشهد شود هنوز رنگ و بوی واقعیت به خود نگرفته است. منابعی از جمله خودروها، موتورسیکلت‌ها، صنایع، نیروگاه‌ها و چندین منبع دیگر در سیاهه مدون شده وجود دارند که باید گفت تاکنون تقریباً هیچ اقدامی برای سروسامان دادن این موضوع انجام نشده و برخوردی که می‌بایست، صورت نگرفته است!