اراده ایرانی در هوش مصنوعی
برای حضور در بین ۱۰ کشور برتر دنیا چه ابزاری لازم است؟

هوش مصنوعی، دانشی نوپا اما پُرافتخار در دنیای امروز است. دانشی که هرچند عمر پیدایش آن به یک قرن نمی‌رسد، اما می‌تواند بسیاری از فرایندهای موجود در کسب‌وکارها را به تنهایی انجام دهد، حجم کاری نیروی انسانی را به طور چشمگیری کاهش و بازدهی یک سازمان را افزایش دهد، در زمان و هزینه و بسیاری از منابع دیگر صرفه‌جویی کند و… همه این‌ها نشان از اهمیت و بازدهی روزافزون این علم دارد. رهبر معظم انقلاب به‌تازگی در جمع نخبگان و استعدادهای برتر از «هوش مصنوعی» به‌عنوان یک مسئله مهم و آینده‌ساز نام بردند و تأکید کردند: این مسئله در اداره آینده دنیا نقش دارد و باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که ایران جزو ۱۰ کشور برتر هوش مصنوعی در دنیا قرار بگیرد.حال پرسش این است آیا می‌توانیم با تأکید بر داشته‌های خود در این فرصت، برتری خویش را در این حوزه نیز به دنیا اثبات کنیم؟

هوش مصنوعی پیشران اقتصاد مجازی
کشور عزیزمان نباید از تحولات شتابان اقتصاد فناوری باز بماند؟

تحولات شتابان دنیای فناوری و مواجه ‌شدن کشورها با انقلاب صنعتی چهارم موجب شده این موضوع نه ‌تنها بر ابعاد ارتباطی و اجتماعی انسان‌ها اثر بگذارد،

هوش مصنوعی پیشران اقتصاد مجازی
کشور عزیزمان نباید از تحولات شتابان اقتصاد فناوری باز بماند؟

تحولات شتابان دنیای فناوری و مواجه ‌شدن کشورها با انقلاب صنعتی چهارم موجب شده این موضوع نه ‌تنها بر ابعاد ارتباطی و اجتماعی انسان‌ها اثر بگذارد،

اراده ایرانی در هوش مصنوعی
برای حضور در بین 10 کشور برتر دنیا چه ابزاری لازم است؟

هوش مصنوعی، دانشی نوپا اما پُرافتخار در دنیای امروز است. دانشی که هرچند عمر پیدایش آن به یک قرن نمی‌رسد، اما می‌تواند بسیاری از فرایندهای موجود در کسب‌وکارها را به تنهایی انجام دهد، حجم کاری نیروی انسانی را به طور چشمگیری کاهش و بازدهی یک سازمان را افزایش دهد، در زمان و هزینه و بسیاری از منابع دیگر صرفه‌جویی کند و… همه این‌ها نشان از اهمیت و بازدهی روزافزون این علم دارد. رهبر معظم انقلاب به‌تازگی در جمع نخبگان و استعدادهای برتر از «هوش مصنوعی» به‌عنوان یک مسئله مهم و آینده‌ساز نام بردند و تأکید کردند: این مسئله در اداره آینده دنیا نقش دارد و باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که ایران جزو ۱۰ کشور برتر هوش مصنوعی در دنیا قرار بگیرد.حال پرسش این است آیا می‌توانیم با تأکید بر داشته‌های خود در این فرصت، برتری خویش را در این حوزه نیز به دنیا اثبات کنیم؟