اختیارات استانداران بیشتر می شود

اختیارات استانداران بیشتر می شود

وزیر کشور از طرح جدید اداره کشور خبر داد و گفت: بخشی از اختیارات وزارتخانه‌ها به استانداران تفویض می‌شود. به گزارش ایرنا احمد وحیدی وزیر کشور در جلسه شورای معاونین وزارت کشور افزود: باید کشور را استاندار محور اداره کنیم نه وزارتخانه محور و برای این منظور بخشی از اختیارات وزارتخانه ها به استانداران تفویض می شود و وزارتخانه ها بیشتر نقش حمایتی و نظارتی خواهند داشت.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه