مدارس موظف به فعالیت حضوری هستند

مدارس موظف به فعالیت حضوری هستند

علیرضا کمره‌ئی، سخنگوی بازگشایی مدارس به میزان گفت: بازگشایی تکلیف اصلی وزارت آموزش و پرورش است. با آغاز فعالیت مدارس، اصل بر فعالیت حضوری است و مدارس موظف هستند در این راستا فعالیت خود را گسترش دهند و به‌تدریج با رعایت دستورالعمل‌ها دیگر هیچ مدرسه‌ای مجاز نیست به هیچ بهانه‌ای از فعالیت حضوری طفره برود. مدرسه‌ها باید از حداکثر توان خود برای آموزش حضوری استفاده کنند.

ارسال دیدگاه