بحران آب دو ساله حل نمی‌شود

بحران آب دو ساله حل نمی‌شود

مهدی فصیحی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل استراتژیک آب در برنامه‌ای تلویزیونی گفت: نباید انتظار داشت انباشت بحرانی زاینده‌رود دو ساله حل شود. افرادی که ادعا می‌کنند این بحران را می‌توان دو 
سه ساله حل کرد یا مسئله را نمی‌شناسند یا به خاطر اهداف سیاسی وعده می‌دهند. 

برچسب ها :
ارسال دیدگاه