پیش‌بینی افزایش بارندگی در پنجره بارش

یک مسئول سازمان هواشناسی خبر داد

پیش‌بینی افزایش بارندگی در پنجره بارش

احد وظیفه، رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی به ایسنا گفت: با توجه به اینکه ما در پنجره بارش کشور یعنی نیمه دوم آبان تا اواخر آذر و ابتدای زمستان قرار داریم، انتظار می‌رود بارندگی خوبی در کشور شاهد باشیم.
وی همچنین افزود: سال گذشته زمستان بدی داشتیم و بارش کم و بالابودن دما موجب آب‌شدن زودهنگام برف‌ها شد. سال گذشته ما با آنومالی (بی‌هنجاری) شدید مثبت دمایی مواجه بودیم. امسال نیز آنومالی دیده می‌شود اما کمتر از سال گذشته است.
وظیفه گفت: مدل‌های پیش‌بینی فصلی نشان‌دهنده این است که تا پایان سال دمایی در حد نرمال و بیش از حد نرمال داشته‌ باشیم و وقوع زمستانی سرد احتمال کمی دارد.

ارسال دیدگاه