نسخه‌نویسی الکترونیکی مشکلاتی دارد اما...

نسخه‌نویسی الکترونیکی مشکلاتی دارد اما...

شهرام غفاری، مدیر کل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی به فارس گفت: نسخه‌نویسی الکترونیکی مشکلاتی دارد که اگر آن را حل نکنند، ممکن است از اصل ماجرا دور شویم. خواهش می‌کنیم اجازه بدهند وزارت بهداشت و بیمه‌ها کار را در فضاهای منطقی جلو ببرند و توسعه دهند تا مشکلی پیش نیاید.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه