۳۰درصد سند تحول آموزش و پرورش اجرایی شده است

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی:

۳۰درصد سند تحول آموزش و پرورش اجرایی شده است

به گزارش مهر، سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره به تعویق افتادن اجرای سند تحول آموزش و پرورش پس از گذشت سال‌ها، گفت: بخش مهمی از این سند مربوط به تحولات مربوط به حیطه منابع انسانی آموزش و پرورش است که مستلزم منابع مالی است که البته براساس گزارش‌های آموزش و پرورش، ۳۰درصد این سند اجرایی شده و کارگروه‌هایی تشکیل و بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده چنین ادعایی وجود دارد. اگر چه بررسی‌های لازم هنوز صورت نگرفته و این میزان اجرا تأیید نشده است. 
وی خاطرنشان کرد: شورای تحول آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی مشغول بررسی این موضوع هستند، اما اگر اقدامات لازم صورت نپذیرد، ناگزیر هستیم فرایند ارجاع حقوقی را دنبال کنیم.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه