اموال دولتی شفاف و مولد می‌شوند

تشریح تصمیم‌های ستاد هماهنگی اقتصادی دولت

اموال دولتی شفاف و مولد می‌شوند

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه پنج مانع مولدسازی اموال دولت و سه راهکار رفع آن‌ها شناسایی شد، گفت:

 اکنون کشور نیازمند آن است که آژیر بیدارباش برای استفاده از همه ظرفیت‌های راکد اموال و دارایی‌های دولتی و شفافیت آن‌ها به صدا دربیاید. به گزارش میزان، سیداحسان خاندوزی در پایان جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در تشریح جزئیات این نشست گفت: این جلسه به یکی از لوازم رشد اقتصادی و پویایی اقتصاد ملی اختصاص پیدا کرد و آن مسئله مولدسازی دارایی‌های دولتی است. سخنگوی اقتصادی دولت افزود: اکنون کشور نیازمند آن است که آژیر بیدارباش برای استفاده از همه ظرفیت‌های راکد اموال و دارایی‌های دولتی و شفافیت آن‌ها به صدا دربیاید. وی با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت مدیریت بهینه و اقتصادی اموال و دارایی‌های دولتی و خاتمه دادن به سال‌ها سوءمدیریت در این زمینه عنوان کرد: افزایش بازدهی دارایی‌های دولت با اقسام و انواع صورت‌هایی که دارد را در دستور کار قرار داده‌ایم. خاندوزی با اشاره به سالگرد فرمایش رهبر انقلاب خطاب به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال ۱۳۹۹ افزود: مسئله مولدسازی دارایی‌ها و فروش اموال مازاد و راکد دولتی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح شد و رئیس‌جمهور تأکید کرد همه دستگاه‌های اجرایی لازم است در زمینه فروش و مولدسازی اموال مازاد و راکد به طور جدی و اجرایی با وزارت امور اقتصادی و دارایی همکاری حداکثری داشته باشند.
 
کم‌هزینه‌ترین روش تأمین بودجه دولت
خاندوزی از شناسایی پنج دسته مانع برای مولدسازی اموال و دارایی‌های مازاد دولتی خبر داد و این پنج دسته را به ترتیب شامل: ۱) موانع شناسایی دقیق تمام اموال مازاد و راکد دولت در استان‌ها و عدم شفافیت در این خصوص، ۲) دشواری در صدور مجوز مولدسازی این دارایی‌ها، ۳) شیوه‌ها و چارچوب قیمت‌گذاری و ارزش‌گذاری دارایی‌های دولت برای عدم سوءاستفاده از بیت‌المال، ۴) شیوه‌های مدرن و کارآمد فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت و ۵) موانع نظارتی و قضایی که پیش روی مولدسازی دارایی‌های دولت است، عنوان کرد. سخنگوی اقتصادی دولت همین طور خبر داد: برای رفع این موانع، سه گزینه و راهکار جدی مطرح که قرار شد در جلسات آینده ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، نتیجه و چارچوب اجرایی این راهکار‌ها در اختیار اعضا قرار بگیرد تا پس از بحث و بررسی به تصویب برسد که ضمن آن مصوبه، هم تکالیفی برای مدیران دولتی تعیین شود و هم جسارت و قدرت اجرای قانون برای مدیران فراهم شود. خاندوزی تأکید کرد: مباحث مطرح ‌شده در جلسه ستاد اقتصادی دولت حاکی از عزم جدی دولت برای استفاده بهینه از اموال و دارایی‌های راکد و مازاد دولت و رفع بخش مهمی از کمبود منابع دولتی از این طریق بود. سخنگوی اقتصادی دولت در پایان تصریح کرد: مولدسازی اموال و دارایی‌های دولتی، کم‌هزینه‌ترین روش تأمین بودجه دولت است و همزمان موجب افزایش بهره‌وری و بازدهی دارایی‌ها در کشور نیز خواهد شد.

ارسال دیدگاه