باز تولید معارف

باز تولید معارف

مسئله راهبردی در خصوص حاج‌قاسم عزیز این است که شهادت ایشان و اتفاقات پس از آن، صرفاً گذر از سوگ به حماسه نیست بلکه در ادامه باید ما را به تولید قدرت برساند؛ چرا که خون شهید همواره در حال تولید معناست. در منظومه فکری رهبر انقلاب رابطه میان علوم اجتماعی و شهادت جایگاه ویژه‌ای دارد. ایشان می‌فرمایند: «یکی از برکات انقلاب اسلامی، بازتولید معارف اساسی اسلامی در این زمان است. خیلی از این معارف بزرگ را ما در کتاب‌ها و در ذهن‌ها داشتیم لکن انقلاب اسلامی این معارف را مجسم کرد و تحقق عینی داد.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه