کریدور «زنگه‌زور» توهم است

کریدور «زنگه‌زور» توهم است

نخست‌وزیر ارمنستان با تأکید بر اینکه جمهوری آذربایجان سیاستی تهاجمی در قبال ما در پیش گرفته، گفت: کریدور زنگه‌زور هیچ مفهومی ندارد و بررسی نخواهد شد. نیکول پاشینیان ادعاهای ارضی جمهوری آذربایجان درباره دالان موهوم زنگه‌زور را به‌شدت محکوم کرد و گفت: باکو سیاست تجاوز مستمر به قلمرو ارمنستان را در پیش گرفته است و این مسئله باید در جامعه بین‌المللی مورد رسیدگی قرار گیرد.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه