۳ میلیون لیتر سوخت گم‌شده!

پرونده یک نیروگاه روی میز پلیس امنیت اقتصادی خراسان رضوی

۳ میلیون لیتر سوخت گم‌شده!

هفت بار بازدید نیروگاه و مغایرت عجیب سوختدرحالی که مستندات ارائه شده اشاره داشت مسئولان نیروگاهی که در خراسان رضوی است به احتمال قوی پشت پرده قاچاق گسترده سوخت قرار دارند، اقدام‌های نامحسوس و تکمیلی برای کشف شیوه اجرای تخلفات کلید خورد.

چند روز مأموران پلیس امنیت اقتصادی خراسان رضوی مشغول ردزنی زوایای مشکوک کار بودند و پس از آن برای بررسی اسناد این نیروگاه با هماهنگی‌های قضایی وارد عمل شدند.
اقدام‌های فنی پلیس تا جایی ادامه داشت که حدود هفت مرتبه مأموران برای تحقیق روی مستندات موجود به نیروگاه مراجعه کردند و تمامی پستوهای مخفی مانده را مورد رصد قرار دادند.
وقتی حواله‌های تحویل سوخت(گازوئیل) از انبار‌های شرکت نفت در استان‌های جنوبی به مقصد این نیروگاه در استان و اسناد ورود تریلی‌های حامل سوخت و دیگر موارد حاشیه‌دار به مقر پلیس منتقل شدند و چند روز به صورت دقیق مورد کار کارشناسی قرار گرفتند، مشخص شد در این میان از سرنوشت حدود ۳میلیون لیتر گازوئیل دولتی که برای مصارف نیروگاه بارگیری شده بود، اطلاعات دقیقی در دست نیست و مغایرتی زیادی وجود دارد.
هرچند مسئولان نیروگاه زیر بار وجود سوءجریان نمی‌رفتند، اما مأموران پلیس امنیت اقتصادی خراسان رضوی وارد مرحله عملیاتی شده و تصمیم گرفتند به صورت تصادفی رد تعدادی از تانکرهای حمل سوخت که از انبارهای شرکت نفت گازوئیل بارگیری می‌کردند را بزنند و مسیر تردد آن‌ها تحت کنترل گیرد.
برنامه‌ریزی دقیق برای اجرای این عملیات حساس با نظارت لحظه‌ای رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان رضوی در دستور کار قرار گرفت و یکی از این تریلی‌ها که حدود ۳۰هزار لیتر گازوئیل بارگیری کرده بود در محاصره چتر اطلاعاتی مأموران قرار گرفت.
در حالی که توقف خارج از مسیر تریلی و دیگر موارد موضوع را حساس‌تر کرد، پس از چند روز خودرو حامل سوخت به شهر مقصد رسید اما به سمت نیروگاه نرفت و به طرف مشهد تغییر مسیر دارد. 

محموله گازوئیل چگونه قاچاق شد؟
چند ساعت بعد تریلی وارد جاده کلات و در محوطه یک واحد تولیدی متوقف شد. درهای کارخانه بسته شد تا هیچ کس خبردار نشود داخل آن واحد چه چیزی در حال رخ دادن است. در همین لحظه مأموران پلیس امنیت اقتصادی خراسان رضوی آخرین مرحله از عملیات پلیسی را هم اجرا می‌کنند و زمانی که وارد واحد تولیدی می‌شوند پرده از نقشه‌ای پیچیده برای قاچاق سوخت برداشته شد چراکه مشاهده می‌شود درهای مخازن سوخت تریلی که نباید خارج از مقصد اصلی تخلیه باز شود، کناری زده شده و حدود ۲۱ هزار لیتر مایعی مشکوک به گازوئیل بارگیری شد که حدود ۱۴هزارلیتر از همین مایع نیز در محل قرار داشت تا قسمتی از آن هم داخل مخازن نفتکش منتقل شود. 
اینکه چرا به جای تخلیه گازوئیل افرادی در حال بارگیری سوخت در مخازن بودند هم مورد تحقیق قرار گرفت و مشخص شد محموله اصلی در شهر‌های جنوبی کشور خارج از مسیر اصلی تخلیه و راننده تریلی با دستور افرادی که پشت پرده این اقدام قرار داشتند برای آنکه ورود محموله به مقصد هم تأیید شود و مرحله تخلیه بار را قانونی جلوه دهند در محل مذکور محموله‌ای دیگر را داخل مخازن می‌ریختند.
 اما بازهم ماجرا مشکوک بود و تحقیقات بیشتر نشان داد محموله‌ای که در حال بارگیری بود سوخت آلوده‌ای است که به هیچ عنوان قابلیت مصرف در نیروگاه را ندارد.
در ادامه چهار نفر از عاملان اصلی این اقدام دستگیر و تریلی حامل سوخت هم با دستور مقام قضایی توقیف شد، همچنین باتوجه به اینکه به احتمال قوی روش قاچاق سوخت و مغایرت ۳ میلیون لیتری گازوئیل در این نیروگاه برای مأموران پلیس امنیت اقتصادی خراسان رضوی مشخص شده، تحقیقات ویژه‌ای برای روشن شدن دیگر زوایای مبهم این اقدام سودجویانه در دستور کار مأموران قرار گرفت.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه