80 میلیون تومان هدیه ایثار برای اهداکننده کلیه

در دام دلالان نیفتید

80 میلیون تومان هدیه ایثار برای اهداکننده کلیه

اعظم پناهی‌مهر عیسی‌لو، مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی به ایسنا گفت: کسانی که قصد اهدای کلیه دارند باید از طریق قانونی و صحیح اقدام کنند تا در دام دلالان نیفتند. تنها جایی که متولی انجام پیوند زنده است انجمن‌ بیماران کلیوی و دفاتر آن است. 
سقف وجهی که به عنوان هدیه ایثار برای اهداکننده در نظر گرفته شده؛ تا ۸۰ میلیون تومان است و پیش از آغاز کار، گیرنده را آگاه می‌کنیم اگر اهداکننده‌ای از گیرنده تقاضای وجه بیشتری داشته باشد ما را آگاه کنند تا نام و کد ملی اهداکننده وارد لیست سیاه کشوری شود و پس از این اتفاق دیگر این اهداکننده به هیچ عنوان نمی‌تواند کلیه خود را اهدا کند.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه