صدای مردم

شماره پیامک: 30004567

صدای مردم

9150000147: برخی رانندگان اتوبوس‌های درون شهری به‌ویژه در ساعات پایان شیفت بسیار بی‌ملاحظه می‌رانند. علاوه بر اینکه این نوع رانندگی با خودرو سنگین در درون شهر می‌تواند باعث حادثه شود، بعضاً افراد مسن و خردسال درون اتوبوس هستند که با این‌گونه رفتارهای پر خطر آسیب می‌بینند. رانندگان لطفاً مراعات کنند. نهادهای مسئول هم نظارت جدی تری داشته باشند.

9150000358:رفتم پیش پزشک اما وقتی خواستم پول واریز کنم از من پول نقدی خواست. مگر قرار نشده جلو این رفتار پزشکان گرفته شود. 

9150000211:   کشته و زخمی‌های جاده‌ای تنها بخشی از آسیب‌هایی است که شرکت‌های رانتخوار خودروساز به جامعه وارد می‌کنند. مصرف بیش از حد سوخت، آلودگی هوا و در پی آن بالا رفتن بیماری‌ها همه نتیجه مماشات با خودروسازان است. تا کی قرار است این رفتار با خودروسازان ادامه داشته باشد؟ آیا منافع مدیران و تعداد محدود افراد شاغل در ایران خودرو و سایپا از منافع جمعی ملت بالاتر است که جلو آن گرفته نمی‌شود؟

برچسب ها :

صدای مردم

ارسال دیدگاه