حضور و غیاب الکترونیک دانشجویان در تمام دانشگاه‌ها اجرا می‌شود

معاون آموزشی وزارت علوم:

حضور و غیاب الکترونیک دانشجویان در تمام دانشگاه‌ها اجرا می‌شود


قاسم عموعابدینی، معاون آموزشی وزارت علوم گفت: برنامه حضور و غیاب دانشجو که به صورت الکترونیک و آزمایشی در چند دانشگاه اجرا و از حالت دستی خارج شده، از امسال در تمام دانشگاه‌ها اجرا می‌شود. موضوع مربوط به غیبت دانشجو یک آیین‌نامه دارد، هر دانشجو اجازه دارد سه جلسه از 16 جلسه کلاس را غیبت کند. وی ادامه داد: اگر غیبت دانشجو خارج از سه جلسه از 16جلسه کلاس بود باید آن درس را حذف کند؛ این آیین‌نامه مقررات آموزشی نه تنها در کشور ما بلکه در خیلی از کشورها اجرا می‌شود، بر همین مبنا هم باید حضور و غیاب دانشجو انجام شود. امسال کلاس‌های دروس به صورت حضوری برگزار شده و کلاس مجازی نداریم.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه