برخی کودکان اتباع به صورت غیررسمی آموزش می‌بینند

رئیس گروه کودکان کار و خیابان سازمان بهزیستی:

برخی کودکان اتباع به صورت غیررسمی آموزش می‌بینند


به گزارش ایسنا، مریم خاک رنگین، رئیس گروه کودکان کار و خیابان سازمان بهزیستی کشور گفت: براساس آمارهای موجود در حال حاضر تقریباً 3هزار کودک بازمانده از تحصیل شناسایی شده توسط مراکز تحت نظارت سازمان بهزیستی تنها در شهر تهران حضور دارند که نزدیک به 100درصد آن‌ها اتباع هستند و این کودکان فاقد کد خانوار بوده و امکان نام‌نویسی در مدارس برای آن‌ها مقدور نیست. از سوی دیگر نیز ظرفیت برخی مدارس برای ثبت‌نام تکمیل شده است. وی با تأکید بر اینکه کودکان اتباع مغفول مانده‌اند، افزود: در حال حاضر برخی کودکان اتباع توسط مراکز حمایتی آموزشی تحت نظارت سازمان بهزیستی که وظیفه آن‌ها ارائه خدمات حمایتی به کودکان است، به صورت غیررسمی آموزش می‌بینند.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه