رکورد ماراتن ایران شکسته شد

رکورد ماراتن ایران شکسته شد


جعفر مرادی، دونده دوهای استقامت کشورمان که برای شرکت در ماراتن برلین که ازجمله ماراتن‌‌های مطرح است راهی کشور آلمان شده، با شرکت در این رقابت موفق شد رکورد ملی این ماده را بهبود بخشد. مرادی موفق شد با ثبت حد نصاب۲:۱۷.۱۴ساعت 
حد نصاب قبلی ملی این ماده که با زمان ۲:۱۷.۴۱ساعت در اختیار خودش بود را پس از هشت سال ارتقا دهد.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه