وضع کمی و کیفی آثار جشنواره نسبت به دو سال گذشته بهتر بود

وضع کمی و کیفی آثار جشنواره نسبت به دو سال گذشته بهتر بود


در این جشنواره هرچه جلوتر می‌رویم هم مخاطبین با حال و هوای جشنواره بیشتر آشنا می‌شوند و هم برای اعضای تیم داوری شرایط بهتری در گزینش و داوری آثار رسیده، ایجاد می‌شود. امسال به نسبت دو سال قبل استانداردها را بیشتر مورد توجه قرار دادیم چرا که در سومین سال اجرای جشنواره، به میزان قابل توجهی اطلاع رسانی شده بود و مخاطبین در جریان کم و کیف و ابعاد برگزاری جشنواره قرار گرفته بودند. امسال وضع کمی و کیفی آثار نسبت به دو سال گذشته بهتر بود. رسانه یک رکن مهم در تبیین و اطلاع رسانی در همه حوزه‌هاست. طبیعی است که در حوزه نشر معارف رضوی هم رسانه می‌تواند یک نقش تبیین‌گر، روشن کننده و جلوبرنده داشته باشد و البته باید این مهم تقویت بشود. اما باید اعتراف کرد که ما اکنون از ظرفیت بزرگ رسانه برای نشر معارف و به‌خصوص معارف رضوی به میزان قابل قبول بهره نبرده و از آن استفاده نکرده‌ایم. اتفاقا رسالت و هدف گذاری جشنواره رسانه‌ای امام رضا} بهره بردن از همین ظرفیت و اصلاح و جبران این خلا است. باید بتوانیم این دایره دریافت اثر را بازتر و فضایی فراهم کنیم تا در سال‌های آینده وقتی برای جشنواره فراخوان می‌دهیم غالب آثاری که به جشنواره می‌رسد از سایر استان‌ها و سراسر کشور باشد.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه