جشنواره آینده روشنی دارد

جشنواره آینده روشنی دارد


 مراکز تولیدی باید اهتمام بیشتری در ارسال آثار مرتبط با امام رضا } داشته باشند تا در سال‌های آینده با محتواهای مرتبط بیشتری مواجه شویم. در این دوره آثار مختلفی به جشنواره ارسال شد که کیفیت های مختلفی داشت و برخی آثار از نظر کیفی و ازنظر موضوع شایسته تقدیر بودند. جشنواره در ابتدای راه است و آینده روشنی دارد؛ در آینده باید به جشنواره توجه بیشتری شود و آثار ارسالی با موضوع امام رضا } پرتعدادتر باشد تا اعتبار و کیفیت جشنواره بالاتر رود. امروزه مردم ساعات زیادی از روز از رسانه های مختلف استفاده می‌کنند و تنوع بالای رسانه ها دسترسی به آنها را راحت‌تر کرده است و اگر موضوعی درست تبیین شود به خوبی بین مردم اثرگذار است. برای دوره های آینده بین جشنواره و رسانه های مختلف باید همکاری بهتری شکل بگیرد و دبیرخانه جشنواره با فعالیت بیشتر باب گفتگو و تعامل بیشتر با رسانه ها را باز کند تا موضوعات مرتبط بیشتری به جشنواره ارسال شود. قالب های مختلف مستند، انیمیشن، تولید مستقل برای فضای مجازی و...نقش موثری در تبیین معارف و مضامین دینی دارند و باید با استفاده از تمام ظرفیت ها اصل جهاد تبیین را
 پیاده سازی کرد.
 

برچسب ها :
ارسال دیدگاه