بهره‌گیری از رسانه به نشر فرهنگ رضوی کمک می‌کند

بهره‌گیری از رسانه به نشر فرهنگ رضوی کمک می‌کند


 لازمه موفقیت در هر اقدام و عملی که با افکار عمومی و جامعه در ارتباط است، توجه به حوزه رسانه است. درک اهمیت و قدرت رسانه و توان اثرگذاری آن و توجه به رسانه در همه برنامه‌ریزی‌ها می‌تواند هر مجموعه و سازمانی را در مسیر موفقیت یاری کند. آستان قدس رضوی با درک این مهم، نه تنها تلاش کرده تا از توان و ظرفیت رسانه در حوزه نشر فرهنگ رضوی بهره گیرد که حتی به برگزاری جشنواره ویژه رسانه با همین رویکرد همت گماشته است. امسال نسبت به دو دوره گذشته آثار بصری و گرافیکی رسیده به جشنواره از نظر کمی و کیفی از رشد قابل ملاحظه‌ای برخوردار بود. بی‌تردید بهره‌گیری از ظرفیت همه رسانه‌ها از جمله رسانه‌های نوین و قالب‌های جدید و همگامی با تحولات تکنولوژی و همچنین استفاده از همگرایی بین پلتفرم‌های مختلف، می‌تواند به نشر فرهنگ رضوی کمک کند. به روز بودن و همگام بودن با تحولات تکنولوژی و رسانه‌ای و لحاظ کردن ملاحظات نسلی، زمینه ارتقای سوادها و مهارت‌های رسانه‌ای افراد و از جمله زائران را با این اقدامات می‌تواند فراهم کند. داشتن نگاه پیشران و جلوبرنده در فعالیت‌ها نیز به تحولات جدید در جامعه کمک
می‌کند.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه