جشنواره باید یک پروسه باشد

جشنواره باید یک پروسه باشد


 امسال از نظر کمی شاهد رشد در بخش‌ عکاسی بودیم و تعداد عکس‌ها و گزارش‌های تصویریِ بیشتری برای داوری رسید. از نظر کیفی نیز اگرچه شاهد رشد و بهبود نسبت به دو سال گذشته بودیم، اما درمقایسه با جایگاه امام رضا} و تعداد مناسبات حریم رضوی در طول سال، بسیاری از عکس‌ها و بویژه گزارش‌های تصویری در حد انتظار و حتی قابل ارزیابی نبود. به نظر ما این مساله باید آسیب‌شناسی شود تا در سال‌های آینده شاهد رشد کیفی قابل قبولی در این بخش باشیم. آسیب‌شناسی و ارائه راهکار حتما می‌تواند به این مهم کمک کند. ما معتقدیم که یک جشنواره نباید پروژه باشد بلکه باید پروسه باشد، به این معنا که به عنوان یک پرونده پس از هر دور برگزاری بسته نشود، بلکه مرور شود، نقطه‌ضعف‌ها و قوت‌هایش بررسی و آسیب‌شناسی و برای بهبود وضعیت آن راهکارهایی ارائه و کارگاه آموزشی برگزار شود..متاسفانه تا همین چندسال پیش محدودیت‌های بسیاری برای عکاسی در حرم وجود داشت اما خوشبختانه مدتی است که محدودیت‌ها برای عکاسی برطرف شده یا بسیار کاهش یافته و علاقمندان می‌توانند از این فرصت برای عکاسی و ثبت کردن صحنه‌های پرشور زیارت و زندگی معنوی بهره ببرند.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه