تاثیر فرهنگ رضوی در زندگی مردم

تاثیر فرهنگ رضوی در زندگی مردم


 آنچه که در فیلم‌های کوتاه ارسالی مخاطبان به این دوره از جشنواره تاکید شده تاثیر فرهنگ رضوی در زندگی مردم است. بخش فیلم کوتاه ارسالی به این دوره از جشنواره در مقایسه با دوره‌های قبل از رشد کیفی بسیار خوبی برخوردار بود. اساسا به اعتقاد بنده در فیلم کوتاه نکته قابل توجه غافل‌گیری است به این صورت که بیننده ناگهان دچار شوک می‌شود. این غافلگیری در فیلم‌های کوتاه که به این دوره از جشنواره ارسال شده بود، به درستی رعایت شده و خوشبختانه بیشتر آثار از این ویژگی برخوردار بود. متاسفانه در بخش نماهنگ‌ها، باید گفت که بیشتر قالب سرود داشت و کمتر شکل نماهنگ به خودش گرفته بود در واقع مشکل اصلی فقدان سناریو در نماهنگ ها بود، از همین رو بخش نماهنگ‌ها از کیفیت خوبی برخوردار نبود. یکی از ویژگی فیلم‌های کوتاه ارسالی، برقراری ارتباط موضوعی با فرهنگ و سیره رضوی بود و همانند سال‌های قبل فرهنگ رضوی صرفا به شفا دادن خلاصه نمی‌شد و خوشبختانه این موضوع در آثار کمتر مشاهده شد.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه