فرمول جدید محاسبه حقوق بازنشستگی

فرمول جدید محاسبه حقوق بازنشستگی


جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفته است: براساس این مصوبه سن بازنشستگی برای خانم‌ها ۵۵ سال و برای آقایان ۶۲ سال پیش‌بینی شده است یا اینکه خانم‌ها با ۳۰ سال و آقایان با ۳۵ سال خدمت بازنشسته می‌شوند. پس اگر خانمی از ۱۸سالگی مشغول کار شده بعد از ۳۰ سال خدمت و داشتن سابقه بیمه به اندازه ۳۰ سال می‌تواند در ۴۸ سالگی بازنشسته شود و دیگر لازم نیست تا سن ۵۵سال کار کند؛ بنابراین برای بازنشستگی یک خانم یا باید ۳۰ سال خدمت طی شده و یا اینکه آن خانم به ۵۵سال برسد. 
برای آقایان هم یا باید ۳۵سال خدمت کنند یا به ۶۲سال برسند. بیشتر از این سقف سنی هم اجازه کار داده نمی‌شود.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه