بودجه/ سواد اقتصادی

بودجه/ سواد اقتصادی


​​​​​​​دولت برای اجرای مأموریت‌هایی که از سوی مردم به آن محول شده است، باید منابع لازم را از اقتصاد به شیوه‌ای مناسب و به مقدار کافی جمع‌آوری کند و این منابع را به طور مسئولانه، کارا و اثربخش به اولویت‌های عمومی تخصیص دهد. این فرایند که در یک سال مالی در جریان است، بودجه‌ریزی نام دارد. حال اگر دولت و مجلس از این فرایند یک عکس بگیرند، این تصویر که یک برش از فرایند سالیانه مزبور است، یک سند بودجه خواهد بود. مسئله اساسی بودجه تصمیم‌گیری در مورد منابع محدود است و گاه بر اساس شرایط روزگار محدودتر هم می‌شود. بر اساس این محدودیت، بر چه مبنایی باید تصمیم گرفت که هر یک تومان را به جای آموزش به بهداشت و درمان یا دفاع یا فرهنگ اختصاص داد و برعکس؟ پاسخ این پرسش مهم در بودجه است. اینجاست که بودجه آیین شیوه اولویت‌بندی، تصمیم‌گیری و فکر کردن دولت‌ها و مجالس می‌شود و نشان می‌دهد دولت برای سال آینده چه برنامه‌ای دارد.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه