حمایت قاطع لبنانی‌ها از مقاومت در برابر اشغالگران

حمایت قاطع لبنانی‌ها از مقاومت در برابر اشغالگران


بیش از نیمی از لبنانی‌ها، از همه طوایف و مذاهب تأکید کردند مقاومت لبنان، بازدارندگی در مقابل رژیم اشغالگر را از آغاز جنگ همه‌جانبه تقویت می‌کند. براساس نظرسنجی مرکز مشورتی مطالعات و اسناد، حدود ۶۰ درصد لبنانی‌ها تأکید کردند آنچه اشغالگران را از تجاوز همه‌جانبه به لبنان باز می‌دارد، حضور مقاومت و آشکار شدن جنبه مهمی از این توانایی‌ها در جریان رویارویی‌های کنونی است.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه