چرا انتخاب سرمربی تیم ملی والیبال کشدار شد؟

چرا انتخاب سرمربی تیم ملی والیبال کشدار شد؟


محمود افشاردوست پیشکسوت والیبال در پاسخ به انتخاب سرمربی تیم ملی به کجا رسید، گفت: سرمربی را قرار است فدراسیون انتخاب کند. وظیفه ما این است که یک نفر را ببینیم و بشناسیم و مشخصاتش را با توجه به شرایط فنی که دارد، تأیید کنیم یا خیر. این کار را کمیته فنی انجام داده است. در جلسه آخر از پنج گزینه که فدراسیون معرفی کرد دو گزینه تأیید شدند که با اولویت یک و دو قرار شد فدراسیون با آن ها مذاکره را ادامه دهد و در نهایت جمع بندی شود.
افشاردوست گفت: اصرار کمیته فنی این بود که این اتفاق خیلی سریع بیفتد و آقای مرادی و تیمشان بتوانند این کار را انجام دهند.
وی در خصوص طولانی شدن انتخاب سرمربی تیم ملی گفت: یک بخش از این اتفاق به آقای مرادی برمی‌گردد و بخش دیگر از زمان آقای داورزنی شروع شد. در والیبال یک عرفی وجود دارد و مسئول فدراسیون یک سری گزینه مطرح می کند و درنهایت افرادی تأیید می‌شوند و فدراسیون با 
آن ها مذاکره می کند.
وی افزود: مجموع کار خیلی طولانی شد و شاید می‌شد زودتر هم این کارها را انجام داد، ولی باید طی می‌شد. بعد از آمدن آقای مرادی دو جلسه کمیته فنی انجام شد و طولانی نبوده است. اگر 
جمع بندی اصلی انجام می شد زمان آقای داورزنی نهایی می‌شد اما آوردن مربی برای تیم ملی مشکلات خودش را دارد.
افشاردوست در خصوص انتخابات فدراسیون والیبال گفت: نامزدها منتظرند تکلیفشان با وزارت ورزش روشن شود. 

برچسب ها :
ارسال دیدگاه